Dovoľujeme si Vás upozorniť, že nemáte uhradenú faktúru za pripojenie.

Z tohto dôvodu máte obmedzené služby.

Nápravu vykonajte čo najskôr.

Volksbank  UnicreditBank  Tatra banka  Slovenská sporiteľňa  Privat banka  VUB

Poštová banka   OTP banka  mBank  ING banka  Prima banka  ČSOB  CITI banka

Ak už ste pripojenie uhradili, počkajte pokiaľ prebehne overenie (použite správny variabilný symbol), alebo volajte: 0948 002 125


V prípade, že neuhradíte pohľadávky do 10 dní od zobrazenia tejto výzvy,

na základe Zákona č. 610/2003 §43 o elektronických komunikáciách

a platných Všeobecných podmienok poskytovania Telekomunikačných služieb,

spoločnosť začne právne vymáhanie pohľadávok.

Ak využívate zariadenie, ktoré patrí spoločnosti,

je toto zariadenie nevyhnutné vrátiť na adrese firmy, inak Vám bude fakturovaná jeho plná cena.

 

©Mikrocom 2015

logoM.jpg